An tAcht um Thionscail na Gaeltachta (Leasú) 1971.


Uimhir 7 de 1971


AN tACHT UM THIONSCAIL NA GAELTACHTA (LEASÚ), 1971

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM THIONSCAIL NA GAELTACHTA, 1957 GO 1968.

[7 Aibreán, 1971.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: