Acts of the OireachtasAchtanna an Oireachtas

2020 ActsAchtanna na 2020

Public ActsAchtanna Poiblí

NumberUimhir Hyperlinked VersionLeagan Hipearnaisc PDF
1 Health (Preservation and Protection and other Emergency Measures in the Public Interest) Act 2020
2 Emergency Measures in the Public Interest (Covid-19) Act 2020
3 Microenterprise Loan Fund (Amendment) Act 2020
4 Financial Provisions (Covid-19) Act 2020
5 Credit Guarantee (Amendment) Act 2020
6 National Oil Reserves Agency (Amendment) and Provision of Central Treasury Services Act 2020
7 Residential Tenancies and Valuation Act 2020 - Not yet available
8 Financial Provisions (Covid-19) (No. 2) Act 2020 - Not yet available
9 Companies (Miscellaneous Provisions (Covid-19) Act 2020 - Not yet available
10 Ministers and Secretaries and Ministerial, Parliamentary, Judicial and Court Offices (Amendment) Act 2020 - Not yet available
11 Health (General Practitioner Service and Alteration of Criteria for Eligibility) Act 2020 - Not yet available
12 Social Welfare (Covid-19) (Amendment) Act 2020 - Not yet available
13 Civil Law and Criminal Law (Miscellaneous Provisions) Act 2020 - Not yet available

Acts by decadeAchtanna de réir deich mbliana

Official TranslationsAistriúcháin Oifigiúla

The eISB contains electronic versions of Acts and Statutory Instruments in the official language or languages in which they were enacted or made. Where an Act was enacted in both official languages (for example an Act to amend the Constitution) both official language versions are available on the eISB. Offical translations are available at the following links - acts.ie and Houses of the Oireachtas.
Tá leaganacha leictreonacha d’Achtanna agus d'Ionstraimí Reachtúla sa teanga oifigiúil nó sna teangacha oifigiúla inar achtaíodh nó ina ndearnadh iad ar fáil ar an eISB. Sa chás gur achtaíodh Acht sna dá theanga oifigiúla (mar shampla i gcás Achta chun an Bunreacht a leasú) tá leaganacha den dá theanga oifigiúla le fáil ar an eISB. Tá aistriúcháin oifigiúla le fáil ag na naisc seo a leanas - achtanna.ie agus Tithe an Oireachtais..