Privacy and Cookie StatementRáiteas Príobháideachais agus Fianáin

This statement relates to our privacy practices in connection with this website. We are not responsible for the content or privacy practices of other websites. Any external links to other websites are clearly identifiable as such. Some technical terms used in this statement are explained in a Glossary.

General Statement

The Office of the Attorney General fully respects your right to privacy, and will not collect any personal information about you on this website without your permission. Any personal information which you volunteer to the Office will be treated with the highest standards of security and confidentiality, strictly in accordance with the Data Protection Acts 1988 and 2003.

Collection and use of personal information

The Office of the Attorney General does not collect any personal data about you on this website, apart from information which you volunteer. Any information which you provide in this way is not made available to any third parties, and is used by the Office only in line with the purpose for which you provided it.

Collection and use of technical information

Technical details in connection with visits to this website are logged by our internet service provider (ISP) for statistical purposes. No information is collected that could be used by us to identify website visitors. The technical details logged are confined to the following items:

 • IP address of the visitors' network.
 • the top-level domain name used (for example .i.e., .com, .org).
 • the previous website address from which the visitor reached us, including any search terms used.
 • traffic of visitors around this web site (for example pages accessed).
 • the type of web browser used by the visitor.

The Office of the Attorney General will make no attempt to identify individual visitors, or to associate the technical details listed above with any individual. It is the policy of the Office never to disclose such technical information in respect of individual website visitors to any third party, unless obliged to disclose such information by a rule of law.
The technical information will be used only by the Office of the Attorney General, and only for statistical and other administrative purposes.

Use of cookies

Cookies are small pieces of information, stored in simple text files, placed on your computer by a website. Some cookies can be read by the website on your subsequent visits. The information stored in a cookie may relate to your browsing habits on the webpage, or a unique identification number so that the website can 'remember' you on your return visit. Other cookies are deleted when you close your browser and only relate to the working of the website.
Generally speaking, cookies do not contain personal information from which you can be identified, unless you have furnished such information to the website.

Use of Cookies on this website includes:

 • When you first visit this website, you will see a message informing you about cookies. If you click the 'Hide this message' button, a cookie will be set which records your preference.
 • Temporary storage of user preference when performing certain search functions. These are deleted immediately.

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ('Google'). Google Analytics uses 'cookies', which are text files placed on your computer, to help the web team analyse how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States.
Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You can visit Google's privacy policy page.

Most browsers allow you to turn off cookies or to customise your settings for cookies. To find out how to do this, see the 'Help' menu on your browser. Please note that if you turn off cookies or change your settings, some features of this web site may not work correctly.

The Office of the Attorney General will make no attempt to identify individual visitors, or to associate the technical details listed above with any individual. It is the policy of the Office never to disclose such technical information in respect of individual website visitors to any third party, unless obliged to disclose such information by a rule of law. The technical information will be used only by the Office of the Attorney General, and only for statistical and other administrative purposes.
You should note that technical details, which we cannot associate with any identifiable individual, do not constitute personal data for the purposes of the Data Protection Acts 1988 and 2003.

Browsealoud

This website uses Browsealoud, an accessibility and reading support add-on that helps you to read the content. To learn more about Browsealoud, visit the Texthelp website. Text to be spoken is sent via SSL to servers managed by Texthelp to generate and stream audio data. Text for translation is sent via SSL to Google Translation servers.

Browsealoud stores some data in the Local Storage in your browser, to enable the add-on to work correctly and remember your preferences. Examples of preferences include colour choices, translation language choices, or screen mask configuration. Look at the Browsealoud user settings panel to see all the different types of information.

Browsealoud also stores the toolbar state. This ensures that when you enable an icon, it will remain enabled when you return to the website, or navigate to another page. Browsealoud does not transmit any of this information to Texthelp servers.

Browsealoud also continues to use anonymised Google Analytics to collect general usage statistics to help us improve Browsealoud in future releases. IP Anonymisation is used to ensure that both Google and Texthelp cannot identify individual users. Browsealoud does not log any personally identifiable information in these Analytics.

Glossary

 • IP Address

  The identifying details for your computer (or internet company's computer), expressed in "internet protocol" code (for example 192.168.58.24). Every computer connected to the web has a unique IP address, although the address may not be the same every time a connection is made.

 • Web Browser

  The piece of software you use to read web pages (e.g. Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox and Opera).

Baineann an ráiteas seo lenár gcleachtais phríobháideachais maidir leis an suíomh gréasáin seo. Níl freagracht orainn as ábhar ná cleachtais phríobháideachais suíomhanna eile. Bíonn sé soiléir más naisc sheachtracha chuig suíomhanna gréasáin eile atá ann. Mínítear roinnt téarmaí teicniúla a úsáidtear sa ráiteas seo i nGluais.

Ráiteas Ginearálta

Tá ardmheas ag Oifig an Ard-Aighne ar do chearta príobháideachais, agus ní bhaileoimid aon fhaisnéis phearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo gan do chead. Láimhseálfar aon fhaisnéis phearsanta a thugann tú don Oifig go deonach leis an gcaighdeán is airde slándála agus rúndachta, go cruinn de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003.

Bailiú agus úsáid faisnéise pearsanta

Ní bhailíonn Oifig an Ard-Aighne aon sonraí pearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo, seachas an fhaisnéis a thugann tú go deonach. Ní chuirtear aon fhaisnéis a sholáthraíonn tú sa chaoi seo ar fáil d’aon tríú páirtí, agus ní úsáidtear ag an Oifig é ach amháin ar aon dul leis an bhfeidhm ar thug tú dúinn é.

Bailiú agus úsáid faisnéise teicniúla

Logáiltear sonraí teicniúla maidir le cuairteanna ar an suíomh gréasáin seo ag ár soláthraí seirbhísí idirlín (ISP) ar chúinsí staitistiúla. Ní bhailítear aon fhaisnéis a d’fhéadfadh a úsáid chun cuairteoirí suímh gréasáin a aithint. Sriantar na sonraí teicniúla a logáiltear dóibh seo a leanas:

 • seoladh IP líonra an chuairteora.
 • ainm fearainn barrleibhéil a úsáidtear (mar shampla, .ie, .com, .org).
 • an seoladh deireanach ónar shroich an cuairteoir muid, aon téarmaí cuardaigh a úsáideadh san áireamh.
 • trácht na gcuairteoirí timpeall an tsuímh gréasáin seo (mar shampla, leathanaigh ar freastalaíodh orthu).
 • an cineál brabhsálaí gréasáin a úsáideann an cuairteoir.

Ní dhéanfaidh Oifig an Ard-Aighne aon iarracht cuairteoirí aonair a aithint, ná na sonraí teicniúla a liostáiltear thuas a nascadh le haon duine aonair. Is é polasaí na hOifige gan aon fhaisnéis theicniúil dá leithéid a nochtadh maidir le cuairteoirí aonair ar an suíomh gréasáin le haon tríú páirtí riamh, ach amháin má chuirtear iallach orainn faisnéis dá leithéid a nochtadh ó thaobh dlí de.
Ní úsáidfear an fhaisnéis theicniúil ach amháin ag Oifig an Ard-Aighne, agus ar chúinsí staitistiúla agus riaracháin eile amháin.

Úsáid fianán

Is píosaí beaga faisnéise iad fianáin, a stóráiltear i gcomhaid shimplí téacs, a chuirtear ar do ríomhaire ag suíomh gréasáin. Is féidir leis an suíomh gréasáin roinnt fianán a léamh ar do chuairteanna ina dhiaidh sin. Baineann an fhaisnéis a stóráiltear i bhfianán le do ghnásanna brabhsála ar shuíomh gréasáin uaireanta, nó is uimhir uathúil aitheantais é ionas go mbeidh an suíomh gréasáin in ann ‘cuimhneamh’ ort nuair a thugann tú cuairt eile. Scriostar fianáin eile nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí agus ní bhaineann siad ach le feidhmíocht an tsuímh gréasáin.
Go ginearálta, ní bhíonn faisnéis phearsanta i bhfianáin ónar bhféadfaí tú a aithint, ach amháin más rud é gur thug tú don suíomh gréasáin é.

Áirítear ar Úsáid Fianán ar an suíomh gréasáin seo:

 • Nuair a thugann tú cuairt ar an suíomh gréasáin ar dtús, feicfidh tú teachtaireacht a insíonn duit faoi fhianáin. Má chliceálann tú ar an gcnaipe ‘Folaigh an teachtaireacht seo’, socrófar fianán a stórálann do shainrogha phearsanta.
 • Stóráil shealadach de shainroghanna úsáideoirí agus feidhmeanna áirithe cuardaigh á ndéanamh. Scriostar iad seo láithreach.

Úsáideann an suíomh gréasáin seo Google Analytics, seirbhís anailísíochta gréasáin a chuireann Google, Inc. (‘Google’) ar fáil. Úsáideann Google Analytics ‘fianáin’, comhaid téacs a chuirtear ar do ríomhaire, chun cabhrú leis an bhfoireann gréasáin anailís a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáideann úsáideoirí an suíomh. Tarchuirfear an fhaisnéis a ghineann an fianán faoi d’úsáid den suíomh gréasáin (do sheoladh IP san áireamh) chuig Google agus stórálfar é ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe.
Bainfidh Google úsáid as an bhfaisnéis seo le d’úsáid den suíomh gréasáin a mheas, ag cur tuarascálacha le chéile ar ghníomhaíocht suímh gréasáin d’oibreoirí suímh gréasáin agus ag cur seirbhísí eile ar fáil a bhaineann le gníomhaíocht suímh gréasáin agus úsáid idirlín. Seans go dtarchuirfidh Google an fhaisnéis seo go tríú páirtithe eile freisin nuair is gá é sin a dhéanamh de réir dlí, nó nuair a phróiseálann na tríú páirtithe sin an fhaisnéis ar son Google. Ní nascfaidh Google do sheoladh IP le haon sonraí eile a choimeádann Google. Is féidir cuairt a thabhairt ar leathanach Polasaí príobháideachais Google.

Ligeann an chuid is mó brabhsálaithe duit fianáin a mhúchadh nó do shocruithe d’fhianáin a oiriúnú. Le fáil amach conas é seo a dhéanamh, féach ar an roghchlár ‘Cabhair’ ar do bhrabhsálaí. Tabhair faoi deara le do thoil, má mhúchann tú fianáin nó má athraíonn tú do shocruithe, seans nach n-oibreoidh roinnt gnéithe den suíomh gréasáin seo i gceart.

Ní dhéanfaidh Oifig an Ard-Aighne aon iarracht cuairteoirí aonair a aithint, ná na sonraí teicniúla a liostáiltear thuas a nascadh le haon duine aonair. Is é polasaí na hOifige gan aon fhaisnéis theicniúil dá leithéid a nochtadh maidir le cuairteoirí aonair ar an suíomh gréasáin le haon tríú páirtí riamh, ach amháin má chuirtear iallach orainn faisnéis dá leithéid a nochtadh ó thaobh dlí de. Ní úsáidfear an fhaisnéis theicniúil ach amháin ag Oifig an Ard-Aighne, agus ar chúinsí staitistiúla agus riaracháin eile amháin.
Ba chóir a thabhairt faoi deara nach “sonraí pearsanta” iad na sonraí teicniúla, nach féidir linn a nascadh le haon duine aonair inaitheanta, chun críche na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003.

Browsealoud

This website uses Browsealoud, an accessibility and reading support add-on that helps you to read the content. To learn more about Browsealoud, visit the Texthelp website. Text to be spoken is sent via SSL to servers managed by Texthelp to generate and stream audio data. Text for translation is sent via SSL to Google Translation servers.

Browsealoud stores some data in the Local Storage in your browser, to enable the add-on to work correctly and remember your preferences. Examples of preferences include colour choices, translation language choices, or screen mask configuration. Look at the Browsealoud user settings panel to see all the different types of information.

Browsealoud also stores the toolbar state. This ensures that when you enable an icon, it will remain enabled when you return to the website, or navigate to another page. Browsealoud does not transmit any of this information to Texthelp servers.

Browsealoud also continues to use anonymised Google Analytics to collect general usage statistics to help us improve Browsealoud in future releases. IP Anonymisation is used to ensure that both Google and Texthelp cannot identify individual users. Browsealoud does not log any personally identifiable information in these Analytics.

Gluais

 • Seoladh IP

  Sonraí aitheantais do ríomhaire (nó ríomhaire an chuideachta idirlín), curtha in iúl i gcód “prótacail idirlín” (mar shampla, 192.168.58.24). Tá seoladh uathúil IP ag gach ríomhaire atá nasctha leis an ngréasán, cé nach mbíonn an seoladh mar an gcéanna gach uair a dhéantar nasc b’fhéidir.

 • Brabhsálaí Gréasáin

  An bogearra a úsáideann tú chun leathanaigh gréasáin a léamh (m.sh. Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox agus Opera).